Regelreferenser för Ligan (GBBL)
 • Här kommer alla regelreferenser ligga, såsom bollar, kortlistor och så vidare. Inga diskussioner i tråden så att den blir så ren som möjligt.
 • Här följer de bollar som finns tillgängliga just nu och regler för hur man använder dem:
  1. En gång per match, innan kick-off, välj en spelare som inte befinner sig på mittlinjen eller på kanterna.
  2. Välj en boll som skall sparkas. Bollen måste vara tillgänglig för alla eller ditt lag.
  3. Slå på kick off-tabellen. Om du slår dubbelt så blir din spelare utvisad, alla regler för utvisningar gäller, såsom ”Argue the call”.
  Goblins har tre bollar och kan använda varje boll en gång under matchen. De kan också byta ut valfri boll mot en Extra Spiky Ball.

  Bollar
  Extra Spiky Ball (Alla)
  Bollen studsar aldrig. Om du slår omodifierat 1 på pick up, catch eller intercept slår du armour på den spelaren som misslyckade som om han blivit stabbed.

  Limpin’ Squig (Orc teams)
  I början av turen måste den spelare som håller bollen slå en tärning. Om spelaren slår en 1 så hoppar bollen 1 ruta i slumpvald riktning. Ingen turn over. Om bollen är lös studsar den 3 gånger. Om den träffar en spelare studsar den i spelarens ruta och stannar, oavsett hur många gånger den studsat innan.

  Warpstone Brazier (Skaven teams)
  Om du slår omodifierat 1 på pick-up, catch eller intercept får du en mutation som varar till slutet av driven eller tills de får en ny mutation av bollen. Slå på tabellen:
  D6 Resultat
  1 Spontanious Combustion. Knocked down +1 armour-slag.
  2 Temporal Instability. Spelaren får No Hands.
  3 Shrunken Head. Spelaren får Bone Head.
  4 Massively Obese. -2 MA (minimum 1) och får Thick Skull.
  5 Leprous Flesh. Spelaren får Foul Appearance.
  6 Thorny Carapace. +1 AV (max 10)


  Master-Hewn Ball (Dwarf teams)
  Bollens scatter är en D3 och inte en D6 för kick off och påverkas inte av Gentle Gust på vädertabellen. När man passar får man inte göra Long bombs eller använda Hail Mary-skillen. Långa passar har ytterligare -1. Bollen studsar aldrig på throws, throw ins eller kick off. Om boller träffar en spelare som ligger ner eller är stunned slå armour innan bollen studsar. Om spelaren åker av plan så studsar inte bollen. Om en spelare misslyckas med en catch slå en D6 efter att bollen studsat. Om resultatet är högre än spelarens styrka blir den knocked down.

  Explodin’ Ball (Goblin teams)
  Lägg en markör på valfri ruta på score track. I slutet av varje spelares runda slår du en D6. Om du slår en 1 så slocknar stubinen på bollen och bollen blir en vanlig boll. Goblin-spelaren kan använda en re-roll för att hålla igång stubinen men bombmarkören flyttas inte den rundan. Om du slår 2-5 flyttar du din bomb-markör 1 steg och om du slår en 6 så flyttar du den 2 steg mot 0. När markören når 0 exploderar bollen. Alla spelare runt bollen blir knocked down på 4+, slå armour för alla som blev knocked down eller redan låg ner. Om någon håller bollen blir de knocked down automatiskt. Explosionen hindrar inte touch downs.

  Shady Special (Goblin teams)
  Alla passningar får -2. Man kan inte bli utvisad för att man använder bollen.

  Snotling Ball-suit (Goblin teams)
  På goblin-spelarens tur får hen göra en move action med bollen som om den vore en spelare i hens lag. Om bollen bärs av en spelare gör de en AG-slag med +1, om de lyckas får bollen inte flytta den här turen. Om de misslyckas studsar bollen en gång. Studsen kostar en ruta av bollens movement. Bollen har D3 MA och använder throw in template, som ball and chain. Om bollen springer utanför plan kastas den in som vanligt. Bollen påverkas inte av tackle-zones, inga dodges behövs, och får inte göra GFI. All movement måste användas. Om bollen flyttar in i en spelare får då försöka fånga den som vanligt men alla goblins får +1 på slaget. Bollen kan inte göra mål av sig själv.

  Daemonic Ball (Chaos teams)
  När motståndarlaget skall plocka bollen slå D6 på 1-2 får de inte blocka upp bollen. Bollen studsar en gång utan turn over. Om bollen studsar till en ruta med en spelare får de fånga den som normalt. Om du bär på bollen och du inte gjort en pass action måste du slå en D6 i slutet av din move med bollhållaren. Om du slår 1 måste du passa bollen. Efter varje gång som bollen gjort en scatter slå en D6 om du slår 6 så går bollen sönder och räknas som en vanlig boll hädanefter.

  Ball of Majesty (Chaos Teams)
  Alla spelare som bär bollen får Really Stupid. Om de redan har skillen är de opåverkade.

  Draconic Egg (Dark elf teams)
  Om bollen befinner sig på marken studsar den en ruta i början av varje runda. Om den studsar in i en spelare måste de försöka fånga bollen. Om du gör mål med bollen måste du slå en D6 om du slår 1 måste du slå armour som du blivit knocked down av någon med mighty blow.

  Cold One Hide Ball (Dark Elf teams)
  I början av varje runda, där en spelare bär bollen, slå en D6 om du slår 1 tappar spelaren den slemmiga bollen. Bollen studsar 1 ruta.

  Greedy Nurgling Ball (Nurgle teams)
  I varje runda då bollen ligger på marken studsar den D3 gånger. Om en spelare börjar sin action med bollen i hand slå D6 om du slår 1 tappar du bollen och den studsar en gång. Ingen turn over.

  Pustulent Sac Ball (Nurgle teams)
  När en spelare på motståndarlaget försöker plocka bollen slå D6 på 1-2 misslyckas spelaren och bollen studsar. Ingen turn over. Om bollen studsar in i en annan spelare kan spelaren fånga bollen som vanligt.

  Soulstone Ball (Elven Union teams)
  När en spelare plockar bollen eller börjar sin runda bärandes på bollen väljer spelarens ägare en skill från en av sina spelare som är skadad eller död. Spelaren med bollen får den valda skillen till slutet av sin runda eller tills de inte längre har bollen. Inga extraordinary eller mutations får väljas.

  Skeletal Homunculus (Undead teams)
  -1 på alla passningar med bollen. Om bollen ligger på marken i början av en tur studsar den en gång. Om den studsar in i en annan spelare måst den försöka fånga bollen. Om du gör mål med bollen måste du slå en D6 om du slår 1 får spelaren som gjorde mål -1 AG resten av matchen.