SweBBA laget 2020 Bretonnians - Anmälan av deltagande och hur det går tråd